Pravidla

Základní principy a pravidla streetballu, vycházejí z pravidel basketbalu. Oficiální pravidla (FIBA) včetně změn jsou ke stažení zde. Pod mými všeobecnými pravidly naleznete ještě pravidla stále populárnějšího formátu  3×3 Basketball, podle kterých se hraje na stále více streetballových turnajů.

1)    Hraje se na jeden koš, na polovinu basketbalového hřiště nebo na plácku, který je k dispozici.

Naopak v zemi zrodu, kde je streetball opravdu populární a rozšířený, se často hraje na dva koše. Příkladem jsou obrovské streetballové turnaje, ligy v USA, kde se hraje jedině přes celou délku basketbalové hřiště.

2)    Streetball může hrát jakýkoliv počet hráčů od 1on1 – 5on5. Nejideálnějším počtem je však 3na3, kdy hra nabídne množství řešení herních situací a zároveň zůstává dostatek prostoru pro „kreativní“ hru.

3)    Hodnota koše z pole je za 1 bod, z pozatříbodové čáry za 2 body. Na některých turnajích se za fauly střílí trestné hody, které mají hodnotu 1 bodu.

4)    Před zahájením se určuje držení míče nebo při nerozhodnutých situacích různými způsoby např:   

  • určením hráče, který má jednu střelu z pozatrojkové čáry úspěšně / neúspěšně trefit koš a tím získá / nezíská míč pro vlastní tým
  • tzv. „střih“ (kámen, nůžky, papír …)
  • bránící tým obdrží míč
  • domluvou

5)    Při zahájení, přerušení hry se vhazuje míč ze zázemí. Hodně se také rozšířil tzv. „check“ = podání míče soupeřovi těsně za hranicí tříbodové čáry.

6)    Po získání míče bránícím týmem (ziskem, doskokem odraženého míče, blokem apod.) je potřeba dopravit míč za tříbodovou čáru, posléze může tým útočit, ohrozit koš.

Některé „národní styly“ her, se mohou lišit. Např. u „balkánského stylu“ hry se po doskočení soupeřovi neúspěšné střely nemusí „za trojku“, ale rovnou se může útočit na koš. Někde bývá nutná alespoň jedna přihrávka před samotným ohrožením koše.

7)    Po úspěšném zakončení za 1 nebo 2 body, získává míč bránící tým. Opět je hodně rozšířený „americký způsob hry Make It, Také It“, kdy skórující tým má opět míč v držení ihned v následujícím útoku.

8)    Samotná hra končí po dosažení 11, 16, 21 bodů. Záleží spíše na domluvě a bývá také nepsaným pravidlem „Vítězství rozdílem dvou bodů“. Na turnajích bývá také omezení časové.

9)    Střídání může být libovolně často při přerušení hry nebo je-li míč „v klidu“. Na turnajích bývá i možnost krátkého oddechového času.

10)  Fauly – vycházejí z pravidel basketbalu a záleží opět na domluvě, zdali si přestupky hlásí „faulovaný“ nebo „faulující“. Tvrdost faulů je také posuzována v trochu jiné míře než v pětkovém basketbalu samotném.

Na větších streetballových turnajích, při důležitých utkání bývají přítomni i streetballoví rozhodčí, případně pozorovatel, který rozhoduje v nerozhodných chvílích.

V každém případě by největším rozhodčím mělo být heslo „FAIR PLAY“!!

11)  Samotnými pravidly jste především VY, hráči streetballu! Záleží jen na Vás, jak si „NASTAVÍTE“ pravidla, volnost a způsob hry!!!

—————————————————————————————

Stručný přehled pravidel ČBF 3×3 Basketbal (aktualizace 1.4.2014)

1. Hřiště a míč: Oficiální hřiště je 15 m široké a 11 m dlouhé. Pro ženy i muže a všechny věkové kategorie se používá míč velikosti 6“.

2. Soupiska družstva: Na soupisce družstva musí vedoucí družstva a čtyři hráči (tři na hřišti a jeden náhradník). Poznámka: Na oficiálních soutěžích může začít utkání pouze se třemi hráči na hřišti.

3. Rozhodčí: Jeden nebo dva rozhodčí na hřišti. Dva pomocní rozhodčí u stolku, zapisovatel a časoměřič.

4. Oddechový čas: Jeden na utkání pro každé družstvo v délce 30 sekund.

5. První držení míče: Po vyhraném losování mincí si družstvo vybere první držení míče na začátku utkání nebo prodloužení.

6. Dosažené body: Koš uvnitř oblouku se počítá za jeden bod. Koš z pole vně oblouku, se počítá za dva body.

7. Hrací doba a limit skóre: Hraje se 1×10 minut čistého času nebo dosažení 21 bodů. Pokud se utkání hraje na hrubý čas, jsou limity 10 minut nebo10 bodů, 15 minut nebo 15 bodů, 21 minut nebo 21 bodů.

8. Prodloužení: Vyhraje družstvo, které první dosáhne dvou bodů.

9. Čas na střelbu: Družstvo má limit 12 sekund. Pokud se neměří čas, rozhodčí odpočítává posledních pět sekund.

10. Trestné hody: Jeden (1) trestný hod, faul při střelbě uvnitř oblouku, dva (2) trestné hody, faul při střelbě za obloukem. Jeden (1) trestný hod po faulu při úspěšném koši ze hry.

11. Limity chyb družstva a hráčů: Družstvo má limit 6 chyb, další 7., 8., 9. se trestá dvěma trestnými hody. Desátá (10) a každá další chyba hráče na hřišti se trestá jako technická chyba (dva trestné hody a míč za obloukem). U hráče se neevidují jeho chyby (kromě nesportovních). Hráč je ale po dvou (2) nesportovních chybách v jednom utkání, diskvalifikován z utkání i z turnaje.

12. Držení míče po úspěšném koši: Družstvo, které dostane koš, pokud získá držení míče v oblouku pod košem, nesmí v něm být bráněno.

13. Držení míče a možnost dát koš: Při mrtvém míči (rozhodčí zapíská), má družstvo držení míče po výměně míče za obloukem. Při úspěšném doskoku, nebo získání míče obranou, musí být míč vyvezen za oblouk. Při situaci rozskoku má držení míče bránící družstvo, po výměně míče za obloukem.

14. Střídání: Střídání je povoleno kterémukoliv družstvu, když je míč mrtvý, ale před získání kontroly míče. Náhradník může vstoupit do hřiště, za koncovou čarou, až po doteku se střídajícím hráčem. Střídání nevyžaduje žádnou akci rozhodčích na hřišti, ani pomocných rozhodčích u stolku.

15. Poznámky:

  • 15.1 Hráč je považován za obloukem stojí-li oběma nohama za obloukem.
  • 15.2 Oficiální pravidla FIBA platí pro všechny situace, které nejsou výše uvedeny.
  • 15.3 Nasazení družstev, vyloučení a protesty jsou podrobně popsány v plné verzi pravidel.

Nenech si ujít All Right Show 2024